REGISTRATIES EN DIPLOMA’S2018-11-06T11:41:54+00:00

Ik ben aangesloten bij de volgende gastouderbureaus:

Gastouderbureau Zonnekinderen
Gastouderbureau Parbédie
Gastouderbureau Viaviela

Door aangesloten te zijn bij een gastouderbureau kunnen vraagouders belastingvoordeel krijgen over de opgenomen uren. Tevens vervullen de bureaus de kassiersfunctie. De betalingen verlopen dus via hen.

Maak een proefberekening van je belastingvoordeel

Mijn registratie:
Ik sta geregistreerd bij Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen onder registratienummer: 150178475.


Mijn diploma’s

SPW opleiding in Arnhem ( diploma behaald in 1999)

Kinder EHBO via het Oranje kruis.


Kamer van koophandel

Gastouder Zevenaar staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 64481794